неділя, 24 травня 2020 р.

2 курс група 11


Тема: «Створення запитів у базі даних».

Мета: довести до учнів поняття запиту та його видів, навчити створювати запити в БД.


Вивчення нового матеріалу. Опорний коспект.
Поняття про запити в базі даних
Запит є одним з основних інструментів опрацювання даних у БД. Запити можуть забезпечувати не тільки пошук даних, які відповідають певним критеріям, як це здійснюється підчас фільтрування, але і одночасне виконання операцій над даними та збереження результатів пошуку.
Основними операціями, які може здійснити користувач з використанням запитів, є:
  • створення нових таблиць на основі аналізу даних в уже існуючих таблицях БД;
  • обчислення узагальнених даних (суми, макс. чи мінімального значення тощо) для заданих полів;
  • знаходження значень нових властивостей (проведення обчислень), використовуючи дані з різних таблиць або запитів;
  • внесення змін в уже існуючі таблиці (оновлення даних, вставлення і видалення записів тощо).
Залежно від призначення запитів, їх поділяють на:

четвер, 21 травня 2020 р.

1 курс гр. 06,07


Тема: «Використання гіперпосилань та кнопок дій».
Мета: ознайомити учнів зі способами додавання гіперпосилань презентації; проаналізувати призначення кнопок дій.Вивчення нового матеріалу.  

 ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ

Використання гіперпосилань і налаштування дій, що зв’язані з об’єктами презентації
Гіперпосилання можна зв’язувати з різними об’єктами, розміщеними на слайдах: фрагментами тексту, графічними зображеннями тощо. Для зв’язування гіперпосилання з об’єктом необхідно:
1.      Виділити об’єкт, з яким буде зв’язане гіперпосилання.
2.      Виконати Вставлення →Посилання →Гіперпосилання.
3.      Вибрати у списку Зв’язати з вікна Додавання гіперпосилання тип об’єкта, на який буде вказувати посилання (можливі значення: з файлом, веб-сторінкою; місцем у документі; новим документом; електронною поштою).
4.      Вибрати у правій частині вікна об’єкт, на який буде вказувати посилання, або ввести його повне ім’я в поле Адреса.
5.      Вибрати кнопку ОК.
За замовчуванням у текстовому об’єкті, зв’язаному гіперпосиланням з іншим об’єктом, зміниться колір символів і встановиться підкреслення.
Усі гіперпосилання працюють тільки в режимі показу слайдів. Для переходу за

середа, 20 травня 2020 р.

1 курс група 07


Тема: «Налаштування демонстрації презентації».

Мета: ознайомити зі способами завдання ефектів демонстрації слайдів.

Вивчення нового матеріалу.
Налаштування зміни слайдів
Для налаштування анімації при зміні слайда необхідно вибрати слайд та виконати Анімація →Перехід до цього слайда. Кнопки вибору типу переходу об’єднано в шість груп: Без переходу, Вицвітання та розчинення, Поява, Зсув і наплив, Стрічки та смуги і Випадковий вибір.
Після вибору анімаційного ефекту зміни слайдів слід налаштувати його параметри. Це можна здійснити з використанням інших елементів керування групи Перехід до цього слайда. Так можна обрати звуковий супровід переходу (список Звук переходу), налаштувати швидкість переходу (список Швидкість переходу),встановити початок зміни слайда після натиснення лівої кнопки миші (прапорець Клацання кнопки миші)або після певного інтервалу часу (прапорець і лічильник Автоматично після).
Можна встановити безперервне відтворення звукового супроводу на час зміни слайдів, установивши позначку відповідного прапорця в кінці списку Звук переходу. У списку Швидкість переходу обрати швидкість зміни слайдів: Повільно, Середньо або Швидкоа замовчуванням).
За замовчуванням встановлюється зміна слайдів після натиснення лівої кнопки миші.
Для застосування встановлених значень параметрів зміни слайдів до всіх слайдів презентації слід виконати Анімація →Перехід до цього слайда →Застосувати до всіх. Для видалення - Анімація →кнопка Без переходу →кнопка Застосувати до всіх.
Налаштування часових параметрів показу презентації

пʼятниця, 15 травня 2020 р.

1 курс група 06.07Тема: «Створення та редагування відеофільмів (потокових презентацій)».


Мета: ознайомити учнів з етапами створення фільмів; проаналізувати інтерфейс програми Windows Movie Maker; розглянути прийоми роботи з розкадровкою та шкалою часу.


Тип уроку: урок засвоєння нових знань.


Вивчення нового матеріалу.


Загальні вимоги до створення відеофільму


Термін відеофільм походить від терміну кінофільм (англ. cine-film – кіноплівка, кінофільм), який у широкому розумінні означає твір кіномистецтва. Відеофільм відрізняє від кінофільму спосіб фіксації даних: кінофільм – на фотографічних плівках із використанням кінокамер, а відеофільм – на відеокасетах і відеодисках із використанням відеокамер. Для невеликих за розміром кіно- та відеофільмів використовують термін кліп (англ. clip – стискувати, обрізати), або відео кліп. Останнім часом відео кліпи широко використовуються у музичній індустрії. Їх називають музичними відео кліпами.


За своєю структурою і технологією створення потокові презентації фактично є відеофільмами (відео кліпами), призначеними для представлення чого-небудь нового: ідей, проектів, продукції, товару тощо. Для створення потокових презентацій використовують відео редактори.


На першому етапі, перед початком створення відеофільму, необхідно розробити його сценарій. Сценарій – це детально розроблений план проведення якого-небудь заходу, здійснення яких-небудь дій. Сценарій навіть невеликого відео кліпу повинен мати внутрішню структуру (композицію). Сценарій повинен бути детальним, з по секундним плануванням усіх дій.


На другому етапі відбувається зйомка всіх епізодів згідно із сценарієм, готуються фотографії, рисунки, підбирається музика, записується звуковий супровід. Часто відеофільм створюється на основі раніше відзнятого відеоматеріалу. Наприклад, фільм про певний період історії країни, фільм-розповідь про життя визначних людей, навіть фільм про клас, мабуть, буде створюватися на основі вже існуючих документальних кадрів, фотографій, документів тощо.


На третьому етапі здійснюється монтаж – процес опрацювання та структурування окремих об’єктів (кадрів) для отримання цілісного твору – відеофільму. У процесі монтажу відзнятий матеріал редагується, уточнюється сценарій, накладається звук і титри – текстові коментарі до кадрів тощо.


Розробка сценарію відеофільму

вівторок, 12 травня 2020 р.

1 курс група 01


Тема:«Формати демонстрації».

Мета: ознайомити з демонстрацією презентації в різних програмних середовищах; розглянути різні формати демонстрації.


Вивчення нового матеріалу.
Демонстрація презентації, збереженої в різних форматах
Якщо передбачається показ презентації на комп’ютері, на якому невстановлена програма PowerPoint 2007, то слід виконати такі дії:
1. Відкрити файл презентації, який потрібно зберегти в зазначеному форматі.
2. Виконати Office→Опублікувати →Упакування для запису на компакт-диск.
3. Увести у вікні Упакування для запису на компакт-диску поле Назва компакт-диска його ім’я.
4. Вибрати, за потреби, кнопку Параметри і у відповідному вікні встановити значення параметрів збереження та показу презентації.
5. Вибрати кнопку Копіювати на компакт-диск чи вибрати кнопку Копіювати до папки.
6. Вставити диск для запису або вказати папку для збереження презентації.
7. Підтвердити операцію копіювання вибором відповідної кнопки.
Під час упакування до набору файлів, крім самого файлу презентації, додається спеціальна програма – Засіб перегляду PowerPoint і  зв’язані з презентацією звукові, відео- та інші файли.
Якщо запис зроблено на компакт-диск, то демонстрація автоматично розпочнеться після вставлення диска до пристрою роботи з оптичними дисками. Якщо демонстрація не розпочалася або презентація збережена в папку, то слід знайти файл play.bat і запустити його на виконання.
Презентацію можна також переглянути у вікні браузера, якщо попередньо її зберегти у форматі веб-сторінки. Є два варіанти збереження у форматі веб-сторінки:
·      у форматі єдиного HTML-файлу– буде створено файл(розширення імені mhtабо mhtml), що містить усі допоміжні об’єкти (текст, зображення, звуки, таблиці, відео тощо);
·      у форматі HTML– буде створено початковий файл(розширення імені htm або html)і папку з іменем за шаблоном *.files, що містить HTML-файли на кожний слайд презентації та всі допоміжні об’єкти (файли з текстами, зображеннями, звуком, відео тощо).
Файли кожного слайда презентації матимуть ім’я за шаблономslide0001.htm, де число 0001указує на порядковий номер слайда презентації.
Під час перегляду у браузері презентації, збереженої у форматі веб-сторінки, деякі ефекти анімації об’єктів і переходу слайдів можуть відтворюватися по-іншому або зовсім не відтворюватися.


 Домашнє завдання.
Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько «Інформатика. 10 клас». Вивчити другу половину теми 2.5 «Налаштування демонстрації презентації» розділу 2 «Комп’ютерні презентації та публікації», зокрема підтему «Демонстрація презентації, збереженої в різних форматах».

2 курс група 17

Тема:«Редагування та форматування таблиць».

Мета: ознайомити учнів з можливостями редагування та форматування таблиць; навчити їх створювати БД з декількома пов’язаними таблицями.Вивчення нового матеріалу.
Редагування та форматування таблиці бази даних
У процесі створення та використання таблиць може виникнути потреба у редагуванні таблиці. До операцій редагування таблиці відносять: вставлення та видалення полів, перейменування полів, вставлення та видалення записів, переміщення полів, зміна ключового поля тощо.
Для вставлення поля в Поданні таблиця необхідно зробити поточним поле, перед яким планується вставити поле, і виконати Режим таблиці → Поля та стовпці → Вставити. Для нового поля слід задати ім’я. Вибір кнопки Створити поле групи Поля та стовпці приводить до створення нового поля в кінці списку полів.
Для видалення поля необхідно: виділити поле, Режим таблиці → Поля та стовпці → Видалити або Основне →Записи → Видалити або КМ імені поля Видалити стовпець.
Для видалення кількох полів необхідно попередньо виділити ці поля, використовуючи заголовки стовпців.
Під час видалення полів слід зважити на те, що в таблиці повинно бути мінімум одне поле і змінити або видалити ключове поле в Поданні таблиці не можна. Це можна зробити тільки у поданні Конструктор.
Вставлення нових записів відбувається шляхом заповнення нижнього порожнього рядка.
У таблиці БД завжди є нижній порожній рядок. Як тільки його починають заповнювати, автоматично створюється новий запис, а нижче з’являється новий порожній рядок.
Для вставлення нового запису можна виконати Основне → Записи → Створити. Цей спосіб зручно використовувати під час створення нового запису у великому масиві записів.
Для видалення запису необхідно: виділити запис, Основне Записи → Видалити → Видалити запис.
Для редагування імені поля необхідно двічі клацнути на імені поля. Вміст полів редагується аналогічно до редагування таблиці в текстовому процесорі за виключенням зв’язаних полів, у яких дані можуть вводитися шляхом вибору зі списку та полів з логічним типом даних, у яких редагування вмісту зводиться до встановлення/зняття позначки прапорця.
Для переміщення поля необхідно виділити поле і перетягнути за заголовок у потрібне місце.
Форматування таблиці БД здійснюється шляхом зміни висоти рядків і ширини стовпців, формату шрифтів, оформлення ліній сітки та заливки полів, приховування окремих полів, закріплення елементів таблиці аналогічно до дій в Excel 2007.
Для змінення формату шрифтів використовують команду Основне → Шрифт.
Розширені можливості форматування таблиці БД надає користувачу діалогове вікно Форматування таблиці даних групи Шрифт. Додатково можна встановити ефекти оформлення таблиці, напрям розміщення полів, стиль ліній меж таблиці та стиль лінії підкреслення заголовка.
Форматування в таблиці БД не можна здійснювати для окремих полів, записів, символів. Встановлені значення форматування застосовуються для всієї таблиці.
Під час уведення даних можливе неправильне визначення типу даних, що вводяться, і в подальшому – неправильне представлення цих даних. Для зміни встановлених типів та форматів полів: виділити поле, Режим таблиці → Тип даних і форматування список Тип даних.

Домашнє завдання.
Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько «Інформатика. 11 клас». Вивчити другу половину теми 3.5 «Відображення моделі «сутність-зв’язок» на базу даних. Робота з таблицями бази даних» розділу 3 «Бази даних. Системи управління базами даних», зокрема підтему «Редагування та форматування таблиці бази даних».


неділя, 10 травня 2020 р.

1 курс група 01,07


Тема:«Додавання звукових і відеооб’єктів до слайдових презентацій».
Мета: проаналізувати з учнями можливості редактора презентацій по обробці медіа файлів; ознайомити зі вставленням аудіо та відеооб’єктів до слайдів презентації.
Тип уроку: урок засвоєння нових знань.
Вивчення нового матеріалу.
Додавання звукових об’єктів до слайдової презентації
Для додавання звукового об’єкта до слайдової презентації необхідно вибрати слайд, до якого він буде вставлений, і виконати Вставлення →Медіакліпи→список кнопки Звук. Вибрати один з чотирьох способів вставлення звукового об’єкта:
·         Звук із файлу– вставлення звуку з файлу, що зберігається в зовнішній пам’яті або в мережі;
·         Звук із колекції кліпів– вставлення звуку з файлу, що включений до однієї з колекцій: колекції користувача, колекції MicrosoftOffice та Веб-колекції;
·         Запис із компакт-диска– вставлення звуку з музичного ком пакт-диска, який знаходиться в пристрої для роботи з оптичними дисками;
·         Записаний звук– запис звукового коментаря з мікрофона і вставлення його до слайда.
Вставлення звукових об’єктів з файлів чи з колекції кліпів відбувається аналогічно відповідним операціям вставлення рисунків.
На останніх кроках операції вставлення звукових об’єктів на екран виводиться вікно встановлення значень параметрів відтворення звуку. Необхідно вибрати, як буде розпочинатися відтворення звуку на слайді: одразу, як тільки розпочнеться показ слайда (кнопка Автоматично), або після вибору піктограми звукового об’єкта на слайді під час демонстрації презентації (кнопка Після клацання).
Після вставлення звукового об’єкта на слайді з’являється його піктограма, якщо тільки не було обрано режим її приховування. За вибору піктограми звукового об’єкта на Стрічці з’являється додатковий розділ Знаряддя для звуків і тимчасова вкладка Параметри.
За замовчуванням звукові файли типу wav, розмір яких більше100 Кбайт, автоматично зв’язуються з файлом презентації, а не вбудовуються в нього. Для вбудованих файлів типу wav можна вказати максимальний розмір до 50 000 Кбайт, але це приведе до збільшення загального розміру файлу презентації. Якщо ж користувач під час вставлення вибере файл більшого розміру, ніж встановлено цим параметром, то файл не буде включено до презентації.
Відтворення звуку відбувається в режимі показу слайдів.
Вставлення і опрацювання відеооб’єктів